AHOADON Hướng dẫn thông báo phát hành hóa đơn điện tử mới nhất

Đăng vào ngày

Theo quy định trong Khoản 3 Điều 1 Thông tư 37/2017TT-BTC quy định: sau 02 ngày gửi thông báo phát hành hóa đơn điện tử lần đầu qua mạng. Các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh bắt đầu được phép sử dụng hóa đơn điện tử.

Theo quy định trong Khoản 3 Điều 1 Thông tư 37/2017TT-BTC quy định: sau 02 ngày gửi thông báo phát hành hóa đơn điện tử lần đầu qua mạng. Các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh bắt đầu được phép sử dụng hóa đơn điện tử.
Các doanh nghiệp gửi thông báo phát hành hóa đơn điện tử bao gồm các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn điện tử lần đầu tiên qua mạng. Hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn điện tử bao gồm những giấy tờ sau:

  • Quyết định sử dụng hoá đơn điện tử ( theo Mẫu số 1 Phụ lục của Thông tư 32 đã nộp thành công rất nhiều doanh nghiệp) -> Download Tại đây.
  • Ngoài ra các thông tin bôi vàng trên mẫu Quyết định sử dụng hóa đơn điện tử quý doanh nghiệp có thể chủ động thay đổi cho phù hợp với doanh nghiệp.
  • Thông báo phát hành hóa đơn theo mẫu (Đăng nhập vào phần mềm HTKK: Hóa đơn / Thông báo phát hành hóa đơn (TB01/AC)).
  • Nhập các thông tin bắt buộc vào Thông báo phát hành / Sau khi đã nhập xong các bạn chọn: “Kết xuất XML”.
  • Hoá đơn mẫu theo mẫu quý doanh nghiệp sử dụng (bản thể hiện dạng gởi cho khách hàng. Ngoài các thông tin bắt buộc như hóa đơn giấy thì hóa đơn điện tử còn yêu cầu có chữ ký điện tử và ngày ký – như hình mẫu phía dưới).

Mẫu hóa đơn điện tử

Bước 2 : Đăng ký nộp Thông báo phát hành hóa đơn điện tử qua mạng fife “XML”

  • Sử dụng trình duyệt Internet Explorer Truy cập vào website: nhantokhai.gdt.gov.vn Sau đó Đăng nhập hệ thống theo MST của Doanh nghiệp.
  • Chọn Tài khoản / Đăng ký thêm tờ khai.

      Lưu ý : Ngày bắt đầu sử dụng sau 02 ngày kể từ ngày Thông báo phát hành hoá đơn điện tử.

(1)Tài khoản/ (2) đăng ký thêm tở khai.

(3)Sau đó Tích chọn “Thông báo phát hành hóa đơn”/ (4)Tiếp tục

Đơn vị vào Nộp tờ khai và tải thông báo phát hành hóa đơn điện tử dạng XML lên nộp.

Bước 3 : Nộp Hóa đơn mẫu, quyết đinh sử dụng và thông báo phát hành bản word qua mạng

  • Các bạn phải scan hóa đơn mẫu và Quyết định được sử dụng hóa đơn đã có chữ ký của chủ doanh nghiệp và đóng dấu. (Chú ý  fife này phải có định dạng word gồm 3 trang: Trang 01 mẫu hóa đơn, trang 2-3 quyết định sử dụng hóa đơn).
  • Quá trình nộp  fife word cụ thể ->  Sau khi các bạn đã nộp xong Thông báo phát hành hóa đơn trên nhantokhai. gdt.gov.vn các bạn vào mục: (5)Tra cứu / (6)Tờ khai / (7)TB01/AC – Thông báo phát hành hóa đơn / (8)Tra cứu.

Tiếp đó các bạn chọn File Word đã tạo đính kèm . Sau đó Ký nộp là xong nhé.

Lưu ý:
Sau 2 ngày đơn vị nộp thông báo phát hành hóa đơn nếu không nhận được thông báo sai từ cơ quan thuế đơn vị bắt đầu sử dụng. Trường hợp thông báo phát hành hóa đơn của đơn vị không hợp lệ thì cơ quan thuế sẽ thông báo cho đơn vị.