A HÓA ĐƠN

Giải pháp hóa đơn điện tử chuyên nghiệp

A hóa đơn giúp dễ dàng tạo lập, phát hành, quản lý hóa đơn với nhiều tính năng cao cấp, phù hợp đa dạng loại hình, quy mô doanh nghiệp

Image 59
Image 59

BẢNG GIÁ GÓI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ - A HÓA ĐƠN

STT Gói hóa đơn Trị giá Phí khởi tạo Thành tiền (VNĐ)
1 AHD 500 350.000 500.000 850.000 Mua ngay
2 AHD 1.000 740.000 500.000 1.240.000 Mua ngay
3 AHD 3.000 1.560.000 500.000 2.060.000 Mua ngay
4 AHD 5.000 2.350.000 500.000 2.850.000 Mua ngay
5 AHD 10.000 3.900.000 500.000 4.400.000 Mua ngay
6 AHD 20.000 7.200.000 500.000 7.700.000 Mua ngay
7 AHD 50.000 19.500.000 500.000 20.000.000 Mua ngay
8 AHD 100.000 35.000.000 500.000 35.500.000 Mua ngay
9 AHD 500.000 140.000.000 500.000 140.500.000 Mua ngay

PHÍ KHỞI TẠO: 500.000 VNĐ

(Áp dụng cho lần đầu tiên)


BẢNG GIÁ GÓI CHỮ KÝ SỐ

Gói Chữ ký số Giá dịch vụ USB Token Giá trước thuế VAT (10%) Thành tiền (VNĐ)
Chữ ký số 1 năm 1.159.091 500.000 1.659.091 165.909 1.825.000 Mua ngay
Chữ ký số 2 năm 1.992.727 500.000 2.492.727 249.273 2.742.000 Mua ngay
Chữ ký số 3 năm 2.826.364 Miễn phí 2.826.364 282.636 3.109.000 Mua ngay
(024) 7777 8585