A HÓA ĐƠN

Giải pháp hóa đơn điện tử chuyên nghiệp

A hóa đơn giúp dễ dàng tạo lập, phát hành, quản lý hóa đơn với nhiều tính năng cao cấp, phù hợp đa dạng loại hình, quy mô doanh nghiệp

Image 59
Image 59

Tin tức

2020/01/01
Hướng dẫn thủ tục thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Khởi tạo hóa đơn điện tử là hoạt động tạo định dạng cho hóa đơn, thiết lập đầy đủ các thông tin của người bán, loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, định dạng truyền – nhận và lưu trữ hóa đơn trước khi bán hàng hoá, dịch vụ trên phương tiện điện tử của tổ chức kinh doanh hoặc của các tổ chức cung cấp dịch vụ về hoá đơn điện tử và được lưu trữ trên phương tiện điện tử của các bên theo quy định của pháp luật.

Xem thêm
2020/01/01
Người mới dùng hóa đơn điện tử cần lưu ý điều gì?

Tại HCM và Hà Nội thì đã đến Thời hạn áp dụng hóa đơn điện tử. Ở thời điểm này rất nhiều doanh nghiệp đã đăng ký và phát hành hóa đơn. Tuy nhiên rất nhiều doanh nghiệp vẫn đang loay hoay về cách sử dụng hóa đơn điện tử làm sao hiệu quả và đúng quy định.

Xem thêm
2020/01/01
Hóa đơn điện tử có được xuất kèm bảng kê không?

Căn cứ tại Điều 19 Thông tư 39/2014/TT-BTC, trong trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ nếu danh mục hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hóa đơn, người bán hàng có thể lập thành nhiều hóa đơn hoặc sử dụng bảng kê để liệt kê các loại hàng hóa, dịch vụ đã bán kèm theo hóa đơn. Quy định này được áp dụng với hóa đơn giấy với số lượng dòng bị giới hạn.

Xem thêm
2020/01/01
Hướng dẫn xử lý sai sót HĐĐT theo thông tư 68 trong từng trường hợp

Mặc dù chưa đến thời hạn áp dụng hóa đơn điện tử. Nhưng rất nhiều doanh nghiệp đã triển khai sử dụng. Trong quá trình làm việc khách hàng, AHOADON đã từng hỗ trợ rất nhiều khách hàng về các sai sót khi sử dụng hóa đơn điện tử. Hôm nay, AHOADON sẽ tổng hợp lại các cách xử lý sai sót với HĐĐT theo thông tư 68.

Xem thêm
2020/01/01
Hóa đơn điện tử khi chuyển đổi sang hóa đơn giấy có cần chữ ký và đóng dấu không?

Hóa đơn điện tử mang đến cho doanh nghiệp & tổ chức nhiều ưu điểm của hóa đơn điện tử so với hóa đơn giấy. Tuy nhiên, trong một số trường hợp doanh nghiệp vẫn có nhu cầu từ hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy. Hôm nay, AHOADON sẽ thông tin đến khách hàng về Nguyên tắc chuyển đổi, điều kiện chuyển đổi. Các giá trị pháp lý và Ký hiệu riêng trên hoá đơn chuyển đổi.

Xem thêm
2020/01/01
AHOADON Hướng dẫn thông báo phát hành hóa đơn điện tử mới nhất

Theo quy định trong Khoản 3 Điều 1 Thông tư 37/2017TT-BTC quy định: sau 02 ngày gửi thông báo phát hành hóa đơn điện tử lần đầu qua mạng. Các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh bắt đầu được phép sử dụng hóa đơn điện tử.

Xem thêm